UAB “TeleSoftas” implements a project partially funded by the EU Structural Funds for partner search in order to cooperate in international R&D initiatives in developing information technology products.

“TeleSoftas” implements a project partially funded by the EU Structural Funds for partner search in order to cooperate in international R&D initiatives in developing information technology products. To date, “TeleSoftas” has authored over 350 transformative software solutions, utilizing cutting-edge technologies such as artificial intelligence (AI), machine learning, and virtual and augmented reality (VR / AR). In order to further develop innovative product and service development activities, the company primarily seeks to expand the performance of R&D activities. To achieve this goal, the company intends to take advantage of the opportunities offered by the EU R&D projects and to implement the project. Project duration – 13 months. The total value of the project is EUR 15,247.16. The project is funded by the European Regional Development Fund. During the project implementation, the company plans to participate in 4 international brokerage events. The event will seek to establish contacts with international partners who develop R&D activities and focus on innovative, value-added information technology solutions.

UAB „TeleSoftas” įgyvendina ES struktūrinių fondų dalinai finansuojamą projektą partnerių paieškai, siekiant bendradarbiavimo tarptautinėse MTEPI iniciatyvose, kuriant informacinių technologijų produktus.

UAB „TeleSoftas“ – tarptautinė išmanių ir inovatyvių IT paslaugų kompanija, veiklą vystanti nuo 2004 metų. Kompanijoje dirba daugiau nei 200 aukščiausio lygio IT specialistų, inžinierių ir programuotojų. Nuo veiklos pradžios UAB „TeleSoftas“ sukūrė daugiau nei 350 inovatyvių sprendimų, kuriems pasitelkė naujausias technologijas, tokias kaip dirbtinis intelektas, virtuali ir praturtinta realybė. Siekdama toliau plėtoti inovatyvių produktų ir paslaugų kūrimo veiklas, įmonė pirmiausia siekia išplėsti MTEP veiklų vykdymą. Šiam tikslui įgyvendinti įmonė ketina pasinaudoti ES MTEPI iniciatyvų teikiamomis galimybėmis ir įgyvendinti projektą „UAB „Telesoftas“ partnerių paieška EĮT, siekiant bendradarbiavimo tarptautinėse MTEPI iniciatyvose, kuriant informacinių technologijų produktus“ Pr. Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0076. Projekto trukmė – 13 mėn. Bendra projekto vertė – 15.247,16 eur. ES struktūrinių fondų investicijos šioje sumoje sudaro 7.623,58 eur. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto įgyvendinimo metu įmonė planuoja sudalyvauti 4-se tarptautiniuose renginiuose. Renginių metu bus siekiama užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais, kurie plėtoja MTEPI veiklą, kuriant inovatyvius, pridėtinę vertę kuriančius informacinių technologijų sprendimus.